Winkel

Overeenkomst van schenking van een goed

€10,33 excl. / 12,50 incl. BTW

Zeker bij het schenken van waardevolle goederen of grote geldbedragen kan je dat beter vastleggen in een contract. Dan is voor beide (en voor anderen) duidelijk dat er een schenking was, wanneer die plaats vond en onder welke voorwaarden.

Categorieën: , ,

Overeenkomst die je gebruikt bij het schenken van goederen. Bevat afspraken die van toepassing zijn bij de schenking van een goed. De schenking kan betrekking hebben op ieder roerend goed. Gevallen waarin het verstandig is om de schenking ook op papier vast te leggen, zijn bijvoorbeeld de schenking van een kunstwerk, meubelstuk, auto of dier.
Als je iets weg geeft dat een zekere waarde heeft, maak dan een eenvoudig contract. Dit voorkomt later mogelijke vervelende discussies.
We hebben een apart contract voor het schenken van geld.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • beschrijving wat geschonken wordt;
  • op welk moment de schenking plaatsvindt
  • bepaling wie verantwoordelijk is voor eventueel schenkingsrecht;
  • garanties.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Iets aan een ander geven kan om vele redenen en op veel manieren. Denk aan het schenken van een kunstwerk aan een museum of aan een familielid. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken, ook bij een schenking. Dat voorkomt ook latere discussies over de vraag of iets geschonken was of slechts uitgeleend.
Andere discussies die kunnen ontstaan zijn bij een erfenis. Was de schenking een soort voorschot op de erfenis? Maakt de schenking wel of geen deel uit van een gemeenschap van goederen. Bovendien, alle schenkingen zijn tweezijdige overeenkomsten. De ontvanger van de schenking moet expliciet aangeven de schenking te willen ontvangen. Er kunnen veel redenen zijn waarom een ontvanger geen prijs stelt op het aanvaarden van een schenking. Bij goederen kan dat bijvoorbeeld zijn dat er direct allerhande kosten gemaakt moeten worden.
Belangrijk is om te weten dat in het Nederlands recht de volgende hoofdregel geldt. Wie iets in zijn bezit heeft, die wordt geacht de eigenaar te zijn. Dus hangt een schilderij bij mij aan de muur, dan ben ik vermoedelijk de eigenaar. Stelt iemand anders de eigenaar te zijn, dan moet die dat bewijzen. Een belangrijke reden dus om vast te leggen als je iets weg geeft.
Ook op het schenken van goederen zijn de fiscale regels van toepassing die gelden voor schenkingen. Je kunt die nalezen op de site van De Belastingdienst

Ben je op zoek naar...

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmand