Winkel

Stageovereenkomst

10,33 excl. / 12.50 incl. BTW

Stagecontract. Een modelovereenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. Heel belangrijk om een goed contract te sluiten. Als de stage niet goed geregeld is, dan bestaat het risico dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Dat is zeker niet de bedoeling.

Stagecontract

De stageovereenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. De overeenkomst heeft een door jou te bepalen duur. In een stagecontract regel je een aantal zaken die specifiek zijn voor een stage. Bijvoorbeeld het doel van de stage. Ook belangrijk is dat je op deze wijze overeenkomt dat er geen arbeidsovereenkomst is. Tegelijk wil je als werkgever wel een aantal zaken gedekt hebben, zoals de aansprakelijkheid en geheimhouding.

Wat je zelf moet opnemen in dit contract

Natuurlijk de gegevens van de stagiair. Je moet zelf een omschrijving van de stage opstellen en duur en stagevergoeding bepalen. De stage kan tussentijds worden beëindigd.

Samenvatting

Bepalingen over onder meer:

  • de ingangsdatum en duur van de stage;
  • een omschrijving van de werkzaamheden;
  • verplichtingen van de stagiair;
  • beloning;
  • geheimhouding.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De organisatie geeft een stageplek en stagebegeleiding aan een stagiair. Er wordt een vergoeding afgesproken en de duur van de stageplek. De stageovereenkomst is niet in de wet geregeld. Er bestaat geen recht op een wettelijke minimale vergoeding. Er is altijd een risico dat als de stage geen leerdoel heeft en aangemerkt wordt als een arbeidscontract. Pas daarom op, de stage moet boventallig zijn, productieve arbeid moet geen doel zijn, de beloning mag niet te hoog zijn. Als achteraf een rechter bepaalt dat de stageovereenkomst alsnog een arbeidsovereenkomst is heeft dat grote gevolgen. Er moeten premies betaald en de opzegtermijnen van het arbeidsrecht zijn van toepassing.

Andere suggesties…

Ben je op zoek naar...

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmand