Risico’s bij gezamenlijk of gemeenschappelijk eigendom?

Risico’s bij gezamenlijk of gemeenschappelijk eigendom?

Home » Risico’s bij gezamenlijk of gemeenschappelijk eigendom?
8.0
Hoe regel ik gemeenschappelijke eigendom

Gedeelde eigendom moet je goed regelen, zodat je verzekeringen, risico’s en andere zaken vooraf hebt afgesproken. Gedeelde eigendom, shared economy is een duidelijke trend. Dat nieuwe bezit levert ook nieuwe vragen van juridische aard op.

Zekerheid

Gemeenschappelijk eigendom

Wat zijn de risico’s bij gezamenlijk eigendom?
Je kunt voor gemeenschappelijk eigendom van een roerende zaak gebruikmaken van onze modelovereenkomst gedeelde eigendom roerende zaak. Hiermee kom je met een (minimaal één) ander overeen dat jullie beiden eigenaar zijn van één zaak, zoals een auto, caravan of boot. Wat zijn de risico’s van gezamenlijk eigendom? Lees het na, wat zijn de risico’s die je tegenkomt in de deeleconomie.

Risico’s van gezamenlijk eigendom

De risico’s van gezamenlijk eigendom van één zaak liggen in de gevolgen van het hebben van gezamenlijk eigendom. Jullie worden als deelgenoten namelijk beiden verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk eigendom.

Onduidelijkheid over rechten en plichten van deelgenoten

Bij gedeelde eigendom ontstaat er een gemeenschap. Daarvan is sprake als een of meer goederen in eigendom toebehoren aan twee of meer deelgenoten. De verhouding van eigendom (als percentage) is normaal gesproken gelijk, dus iedere deelgenoot heeft voor de helft het eigendom. In een overeenkomst kan je zelf de verhouding aanpassen. Ook kunnen jullie daarin aangeven hoe de kosten voor onderhoud van het gezamenlijk eigendom worden verdeeld. Als jullie dit niet goed op voorhand hebben geregeld en vastgelegd, kan daar achteraf onenigheid over ontstaan, vooral als een van jullie niet de wettelijke regels wil volgen. Gebruik hiervoor onze modelovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor schade

Als deelgenoten zijn jullie ieder beiden verantwoordelijk voor de totale schade die is ontstaan door jullie gezamenlijk eigendom, ook al is alleen één van de deelgenoten aansprakelijk. De verantwoordelijke deelgenoot kan vervolgens nog wel aankloppen bij de andere deelgenoot.

Zelfstandig verkopen van aandeel

Let ook op: een deelgenoot (mede-eigenaar) mag zonder toestemming van de andere eigenaar zijn eigen aandeel (het deel waarvan hij de eigendom heeft) verkopen. Hierdoor kan een mede-eigenaar worden ‘opgezadeld’ met een vreemde. Dat is slechts anders als een overeenkomst tussen de deelgenoten uitsluit dat een deelgenoot zijn aandeel zelfstandig mag verkopen aan een ander.

Gemeenschap opheffen

Ook heeft iedere deelgenoot het recht om te allen tijde verdeling van de gemeenschap te vorderen, dus dat de zaak wordt verkocht (aan een van de deelgenoten) en de opbrengst tussen jullie beiden wordt verdeeld. Ook schuldeisers van iedere deelgenoot kunnen verdeling van de gemeenschap vorderen. Zo kan je dus nadeel kan ondervinden van de schuldeisers van jouw mede-eigenaar.

Een ander risico is dat je de gehele zaak slechts met toestemming van de andere deelgenoot mag verkopen. Mogelijk wil de andere eigenaar niet wil meewerken aan de verkoop van het gezamenlijk goed. Dan moet je alsnog naar de rechter om een machtiging te vragen tot verkoop van het gemeenschappelijk eigendom. Die procedure kost ook tijd en geld.

Er zitten dus een aantal haken en ogen aan het hebben van gedeelde eigendom. Die risico’s kan je verkleinen door goed op voorhand af te spreken welke rechten en plichten iedere deelgenoot heeft.

Lees meer

Join the discussion
0
Je winkelwagen