Toont alle 13 resultaten

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Voorschot op een erfenis tussen iemand die erfgenaam is en degene die uitleent of schenkt. Als je overlijdt verrekenen de erfgenamen dit voorschot met het erfdeel van de ontvanger. Met deze overeenkomst voorkom je discussies tussen erfgenamen.

Boedelvolmacht

24,95

Een boedelvolmacht om een nalatenschap of erfenis af te wikkelen. De volmacht maakt het mogelijk dat één van de erfgenamen de erfenis afhandelt. De andere erfgenamen geven een volmacht aan die ene persoon om de zaken te regelen. Dat is wel zo praktisch, anders moeten alle erfgenamen hun handtekening steeds zetten.

Samenlevingscontract

27,95

Een samenlevingscontract dat jullie opstellen zonder notaris. Dat wordt ook wel een onderhandse samenlevingsovereenkomst genoemd. Opstellen kan bij een notaris, maar dat is niet verplicht. Met dit uitgewerkte voorbeeld leg je afspraken tussen twee partners vast.

Donorcontract

28,95

Een overeenkomst tussen een vrouw die zwanger wil worden van een spermadonor. Als je niets regelt kan dit tot lastige juridische situaties leiden. Met dit donorcontract leg je vast wat de afspraken zijn, ook op langere termijn. De donor is bekend en eventuele partners ondertekenen ook. Een notaris is niet nodig, zolang de donor bekend is.

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

17,95

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor vervanging tijdens ziekte of zwangerschap. Hiermee neem je een medewerker aan wiens overeenkomst afloopt als de zieke werknemer weer gaat werken. Perfect om tijdelijk iemand te vervangen.

Brief aan Ex-partner Beëindiging Samenlevingsovereenkomst

0,00

Voorbeeldbrief om de samenlevingsovereenkomst op te zeggen. Het is verstandig om schriftelijk de exacte datum van het staken van de samenleving te bepalen. Daarmee is duidelijk dat je niet langer voor de je ex-partner’s uitgaven verantwoordelijk bent. Ook maak je hiermee duidelijk dat er nu wat zaken geregeld moeten worden zoals de verdeling. Met de brief leg je duidelijk de datum vast waarop jullie definitief uit elkaar waren.

Brief aan Ex-partner Indexering Alimentatie Meerdere Jaren

0,00

Gratis voorbeeld Verzoek betaling achterstallige alimentatie. Een uitleg waarom de alimentatie al jaren te laag is omdat de indexering niet is toegepast. Je staat in je recht, maar de brief blijft vriendelijk.

Brief aan Ex-partner Aankondiging Indexering Alimentatie

0,00

Aankondiging met een gratis brief van de jaarlijkse verhoging van de alimentatie door de indexering. Je hoeft geen brief te zenden, maar als geheugensteun kan het geen kwaad. Voor iedereen is dan duidelijk wat de nieuwe alimentatie is.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Ouderschapsverlof

0,00

Brief om jouw wettelijk recht op ouderschapsverlof in te laten gaan. Dit verlof moet je in onderling overleg met jouw werkgever vorm geven. Deze gratis brief is een eerste voorstel aan de werkgever.

Brief aan Werknemer Toestemming Pleegouderverlof

2,49

Werknemer vroeg om pleegouderverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werknemer Toestemming Adoptieverlof

2,49

Werknemer vroeg om adoptieverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Pleegouderverlof

0,00

Bij het opnemen van een pleegkind heb je recht op pleegouderverlof Je moet het aanvragen bij je werkgever. Dit is een voorstel hoe jij het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Adoptieverlof

0,00

Bij adoptie heb je recht op adoptieverlof, het is vergelijkbaar met ouderschapsverlof. Je moet het aanvragen bij je werkgever. Met de brief geef je aan hoe je het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief