Toont alle 8 resultaten

Brief aan Ex-partner Beëindiging Samenlevingsovereenkomst

0,00

Voorbeeldbrief om de samenlevingsovereenkomst op te zeggen. Het is verstandig om schriftelijk de exacte datum van het staken van de samenleving te bepalen. Daarmee is duidelijk dat je niet langer voor de je ex-partner’s uitgaven verantwoordelijk bent. Ook maak je hiermee duidelijk dat er nu wat zaken geregeld moeten worden zoals de verdeling. Met de brief leg je duidelijk de datum vast waarop jullie definitief uit elkaar waren.

Brief aan Ex-partner Indexering Alimentatie Meerdere Jaren

0,00

Gratis voorbeeld Verzoek betaling achterstallige alimentatie. Een uitleg waarom de alimentatie al jaren te laag is omdat de indexering niet is toegepast. Je staat in je recht, maar de brief blijft vriendelijk.

Brief aan Ex-partner Aankondiging Indexering Alimentatie

0,00

Aankondiging met een gratis brief van de jaarlijkse verhoging van de alimentatie door de indexering. Je hoeft geen brief te zenden, maar als geheugensteun kan het geen kwaad. Voor iedereen is dan duidelijk wat de nieuwe alimentatie is.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Ouderschapsverlof

0,00

Brief om jouw wettelijk recht op ouderschapsverlof in te laten gaan. Dit verlof moet je in onderling overleg met jouw werkgever vorm geven. Deze gratis brief is een eerste voorstel aan de werkgever.

Brief aan Werknemer Toestemming Pleegouderverlof

2,49

Werknemer vroeg om pleegouderverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werknemer Toestemming Adoptieverlof

2,49

Werknemer vroeg om adoptieverlof. Dat is een betaald verlof verglijkbaar met zwangerschapsverlof. Om dit als werkgever af te handelen heb je enkele bewijsstukken nodig. Je geeft met de brief in principe toestemming, onder de voorwaarde dat werknemer die stukken aanlevert.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Pleegouderverlof

0,00

Bij het opnemen van een pleegkind heb je recht op pleegouderverlof Je moet het aanvragen bij je werkgever. Dit is een voorstel hoe jij het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Adoptieverlof

0,00

Bij adoptie heb je recht op adoptieverlof, het is vergelijkbaar met ouderschapsverlof. Je moet het aanvragen bij je werkgever. Met de brief geef je aan hoe je het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief