Stappenplan: een vordering betaald krijgen

Stappenplan: een vordering betaald krijgen

Home » Stappenplan: een vordering betaald krijgen
8.0
Geld lening

Het is helaas niet ongebruikelijk dat een debiteur zijn of haar factuur niet betaalt. Een factuur of vordering betaald krijgen vergt inspanning als de debiteur niet vrijwillig wil betalen. Dan moet je namelijk zelf achter de betaling aangaan. Daarvoor kan je een incassobureau of een ander bedrijf inschakelen, maar je kunt het ook zelf doen. Daarbij moet je op verschillende zaken letten. Dat is om te voorkomen dat je eigenlijk (nog) geen recht hebt op betaling of andere aanspraken zoals rente en incassokosten.

Welke stappen moet je als schuldeiser nemen?

Stappenplan vordering betaald krijgen

 1. Stel vordering vast

  Het is heel vanzelfsprekend, maar stel uiteraard eerst dat je een vordering hebt, op wie en hoe hoog die vordering is. Dan weet je bij wie je moet aankloppen voor betaling. Soms kan een check in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel of het Centraal Insolventieregister handig zijn. Daar kan je informatie van jouw debiteur of schuldenaar vinden. Bijvoorbeeld ook of die inmiddels niet al failliet is gegaan.

  Wie is jouw contractspartij? Is de betaling opeisbaar? Moest er al betaald worden en is de betaling te laat? Is een fatale betalingstermijn overschreden? Heeft de debiteur het openstaande bedrag verrekend met jouw schuld aan hem of haar? Controleer aan de hand van de afspraken of het contract met jouw debiteur eerst of je (nog) een opeisbare vordering hebt.

 2. Betalingsherinnering

  Je kunt ervoor kiezen om een betalingsherinnering te sturen. Dit is niet wettelijk verplicht, maar het staat wel klantvriendelijk(er) en komt een (langdurigere) zakenrelatie en jouw imago ten goede. In het normale handelsverkeer, vooral met consumenten, is het standaard om te werken met een of meerdere schriftelijke betalingsherinneringen.

 3. Aanmaning of ingebrekestelling

  Als de betalingsherinnering niet helpt, kan je nog een tweede of derde herinnering sturen. Maar ook dat is niet verplicht. Je kunt namelijk ook meteen een schriftelijke aanmaning sturen. Dat heet juridisch een ingebrekestelling. Je stelt dan normaal gesproken een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Als die termijn verloopt, dan is de debiteur in verzuim. Waarom is dat van belang? Je kan vanaf dat moment dan ook wettelijke (handels)rente en incassokosten in rekening gaan brengen. Bij consumenten gelden daarvoor strenge regels.

 4. Dagvaarden

  En als vrijwillige betaling nog steeds uitblijft, kan je kiezen voor het dagvaarden van de debiteur. Maar soms helpt de aankondiging van een dagvaarding samen met een conceptdagvaarding ook. Daarnaast mag je ook een (dreiging van een) faillissementsverzoek gebruiken als incassomiddel.

  Maar als ook dat niet helpt en je wilt toch nog betaald krijgen, dan heb je toch een zwaarder pressiemiddel nodig. Een dagvaarding is zo’n middel. Daarmee eis je bij de rechter een veroordeling tot betaling. In de dagvaarding onderbouw je jouw eis, zoveel mogelijk met bewijsmiddelen. Is jouw vordering lager dan € 25.000? Dan mag je de procedure zelf – dus zonder advocaat –  bij de kantonrechter doen.

  Een alternatief is het aanspreken van de borg. Dat kan uiteraard alleen als er een borgstelling voor de schuld is afgegeven. Heb je tot zekerheid van voldoening van de vordering een pandrecht of hypotheekrecht? Dan kan via het uitoefenen van die rechten jouw vordering betaald krijgen. Zonder dagvaarding of rechter. Voor parate executie heb je namelijk geen uitspraak van de rechter nodig.

 5. Tenuitvoerlegging of executeren

  Een veroordeling levert een executoriale titel op. Daarmee kan je de veroordeling tenuitvoerleggen. Oftewel betaling afdwingen en eventueel beslag laten leggen op eigendommen van de debiteur. Bijvoorbeeld beslag op voertuigen of een bankrekening. Als er dan nog niet wordt betaald, kan je de spullen waarop beslag is gelegd executoriaal laten verkopen of het geld op de bankrekening laten overmaken. Op die manier krijg je alsnog jouw vordering betaald.

Betaald krijgen advies

Zoals je ziet, kan je een aantal stappen doorlopen om jouw vordering betaald te krijgen. Natuurlijk is elke situatie anders. Soms heeft een betalingsherinnering bijvoorbeeld geen nut en zou je meteen een ingebrekestelling kunnen sturen. Maar meteen dagvaarden verdient vaak niet de voorkeur. Het gaat er bij incasso namelijk om efficiënt en effectief jouw vordering te innen.

Let er ook goed op of je zekerheden hebt geregeld voor jouw vordering. Zoals een borgstelling, pandrecht of hypotheekrecht. Daarmee kan je een dagvaardingsprocedure voorkomen.

Lees meer

0
Je winkelwagen