Advocatenwet

De Advocatenwet bevat regels over advocaten, zijn of haar bevoegdheden, wettelijke plichten en de eisen waaraan een advocaat moet voldoen.

Daarnaast bepaalt de Advocatenwet de kernwaarden van een advocaat. Zoals partijdigheid en vertrouwelijkheid. Op grond daarvan heeft de advocaat een geheimhoudingsplicht. Tot slot regelt de Advocatenwet ook het tuchtrecht.

De officiële tekst van de Advocatenwet kan je hier raadplegen.