Alimentatie-indexering

De alimentatie-indexering is een jaarlijks percentage waarmee de alimentatie stijgt. Dit percentage stelt de minister van Rechtsbescherming vast. De verhoging is bedoeld om de stijgende prijzen te compenseren.

Die verhoging is van rechtswege, dus gaat altijd in. Voor wat betreft partneralimentatie is dat anders, alleen als het nadrukkelijk is uitgesloten. De verhoging staat los van het inkomen van de alimentatieplichtige. De indexering gaat in per 1 januari. Hier kun je onze brief aan ex-partner aankondiging indexering alimentatie downloaden.