Arbeidsovereenkomst

brief of contract

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Hierbij spreken de werkgever en werknemer af dat de werknemer tegen loon zal werken voor de werkgever. Dat kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. Let op: niet alleen de vastgelegde afspraken bepalen de inhoud van de overeenkomst, maar ook hoe die in de praktijk feitelijk wordt uitgevoerd.

Veel regels over arbeidsovereenkomsten zijn van dwingend recht, waar partijen dus niet van mogen afwijken. Die regels, zoals ontslagbescherming, beschermen de werknemer als zwakkere partij bij de  arbeidsovereenkomst. De wettelijke regels vind je in Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Je kunt een arbeidscontract mondeling of schriftelijk sluiten. Maar het is verstandig om dat schriftelijk te doen. Er zijn veel verschillende soorten en specifieke arbeidsovereenkomsten. Je vindt ze door te zoeken op het woord “arbeidsovereenkomst”.