Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is toezichthouder die consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken.

Consumenten kunnen bij de ACM melding doen van bedrijven die zich niet aan het consumentenrecht houden. De ACM kan boetes opleggen aan bedrijven die het consumentenrecht overtreden. Daarnaast houdt de ACM toezicht op de eerlijke concurrentie op de Nederlandse markt. Bij het overtreden van de mededingingsregels kan de ACM een forse boete opleggen op het bedrijf dat de concurrentieregels overtreedt.

De Autoriteit Consument en Markt heeft een website met informatie wat ze voor jou kan doen. Voor toezicht op financiële instellingen is er de Autoriteit Financiële Markten (AFM).