Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een overheidsinstelling die toezicht houdt op financiële markten en onder andere de consument beschermt tegen oneerlijke financiële producten en dienstverlening. Ook geeft de AFM informatie en advies aan consumenten over financiële producten. De AFM is een stichting.

Consumenten kunnen bij de AFM melding doen van bedrijven die zich niet houden aan de financiële wet en regelgeving.

De AFM houdt toezicht op aanbieders van onder andere spaarproducten, beleggingen, verzekeringen, leningen, pensioenen en ook op kapitaalmarkten (beurzen). Ook accountants vallen onder dit toezicht. Bij een overtreding kan de AFM maatregelen tegen een onderneming nemen. Bijvoorbeeld een boete of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Denk ook aan het intrekken van een vergunning van een onderneming.
De Autoriteit Financiële Markten heeft een site met daarop uitgebreide informatie wat zij voor jou kan doen en hoe je in contact kunt komen met de AFM.

Zie ook Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens.