Borgstelling

geld geven

Een borgstelling is een afspraak tussen een borg en een schuldeiser zoals een bank. Ook wel borgtocht of garantstelling. Die afspraak houdt in dat de borg zich garant stelt voor een schuld van iemand anders. En dat de borg de schuld pas moet betalen, als de schuldenaar niet betaalt. Een belangrijk kenmerk van borgstelling is dat de borg dan op zijn of haar beurt weer betaling van de schuldenaar kan eisen.

Borgstelling is een vorm van extra zekerheid voor terugbetaling van een schuld. Dit wordt dan ook vaak als voorwaarde voor een lening of krediet gesteld.