Centraal Justitieel Incassobureau CJIB

Het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) is het incassobureau van de overheid. Dit incassobureau zorgt namelijk voor inning van schulden aan de overheid. Bijvoorbeeld de inning van verkeersboetes, dwangsommen en bestuurlijke boetes. Het CJIB houdt zich ook bezig met inning van boetes en administratiekosten op basis van de Wet Mulder.

Daarnaast coördineert het CJIB bijvoorbeeld ook vrijheidsstraffen, taakstraffen en arrestatiebevelen.

Wil je meer weten over het CJIB? Kijk dan op www.cjib.nl.