Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland voor ambtenarenzaken en sociale zekerheid. Die zaken gaan dus niet naar de Hoge Raad, maar naar deze rechter.

De Centrale Raad van Beroep behandelt ook nog enkele specifieke zaken, zoals uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en veteranen. Ook zaken van rechters die met hun werk te maken hebben worden hier behandelt.

De Centrale Raad van Beroep maakt onderdeel uit van de rechtspraak in Nederland.