College van procureurs generaal

Het College van procureurs generaal is het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het College maakt beleid en stuurt het OM aan. Het beleid bestaat ook uit richtlijnen voor de vervolging en de strafeisen. Op die manier is er meer eenheid van rechtspraak in Nederland.

Het college bestaat uit ten minste drie procureurs generaal. De voorzitter is de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie.