Consumentenbond

De Consumentenbond is een landelijke consumentenorganisatie die opkomt voor bescherming en belangen van consumenten. Het is een vereniging waarvan je als consument lid kan worden.

Consumenten kunnen bij de Consumentenbond klachten indienen over bedrijven.

Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met het testen van producten en met overleg met brancheorganisaties. Zij stemmen samen de regels af die gelden voor aankopen of diensten in de branche. Ook houdt de Consumentenbond zich bezig met consumentengeschillen. Zo zijn geschillencommissies voor consumenten meestal ingesteld in samenspraak met de bond.

Op de website van de Consumentenbond kan je vinden wat zij voor jou kan betekenen? Zie ook Autoriteit Consument en Markt (ACM).