Gemeenteraad

De gemeenteraad is een gekozen orgaan van een gemeente. De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. De raad houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders. De wethouders maken geen deel uit van de raad. De situatie is vergelijkbaar met de ministers en de Tweede Kamer.