Grondwet

De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak.

Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden. Bijvoorbeeld door het oprichten van een vereniging, politieke partij of kerkgenootschap.

De Grondwet stelt wel grenzen aan de grondrechten. Zo mag het uitoefenen van die grondrechten niet leiden tot strafbare of andere onveilige activiteiten.

Omdat de deze wet zo belangrijk is voor ons rechtsbestel kan deze ook niet eenvoudig gewijzigd worden. Er is een absolute meerderheid voor nodig en het moet in verschillende rondes.