Hoge Raad

De Hoge Raad is een rechterlijk orgaan in Nederland. Het is de hoogste instantie. Je komt hier nadat je een arrest van het Gerechtshof hebt gekregen. De Hoge Raad kijkt niet naar de feiten van de zaak, maar naar de toepassing van het recht. Uitspraken van de Hoge Raad noem je arresten. Deze arresten hebben een leidende rol in het ontwikkelen van het recht in Nederland. De leden van de Hoge Raad noem je Raadsheer.

De Hoge Raad zit in Den Haag, voor meer informatie kijk je op de website van de rechtspraak in Nederland.