Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend.
In het huishoudelijk reglement kun je aanvullingen maken op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, vergaderschema vaststellen of in detail de bestuursfunctie beschrijven. Het voordeel is dat dit document niet door de notaris is vastgesteld. Ook de wijzigingen hoeven dus niet langs de notaris.