Huurcontract

huur

Een huurcontract is een afspraak tussen twee partijen, de verhuurder en de huurder. Die afspraak houdt in dat de verhuurder aan de huurder een bepaald object laat gebruiken in ruil voor een tegenprestatie. Dat kan een huurwoning zijn, maar bijvoorbeeld ook een auto of een bedrijfsmachine. De afgesproken tegenprestatie is vrijwel altijd een huurprijs.

De wet geeft voor verschillende huurcontracten verschillende regels, waarvan vaak niet contractueel mag of kan worden afgeweken. Dat heet dwingend recht. Het is daarom van belang te kiezen voor de juiste huurovereenkomst voor het juiste geval.

Een schriftelijk huurcontract zorgt voor rechtszekerheid. Wil je een duidelijke en volledige huurovereenkomsten gebruiken? Op onze site staan verschillende typen huurcontracten. Je vindt ze door te zoeken op het woord ‘’huur’’.