Huurprijzenwet

De Huurprijzenwet woonruimte is een wet die tot 2003 gold. De wet regelde onder andere de vaststelling van de wettelijke huurprijzen voor woonruimtes bij sociale huur. Hierin stonden ook regels over de procedure bij de huurcommissie voor het verhogen of verlagen van de huurprijs. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is in de plaats gekomen van de Huurprijzenwet.