Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen de gegevens inzien.
De notaris kan aktes inschrijven bij het kadaster, hij kan ook aktes doorhalen of wijzigen.
Je kan meer lezen op de site van het kadaster..