Kamerverhuurvrijstelling

De kamerverhuurvrijstelling is een regeling voor verhuurders, ook wel de belastingvrije kamerverhuur genoemd. Deze fiscale vrijstelling geldt als je voor een langere tijd een deel van je woning verhuurt. Er wordt jaarlijks een maximum vastgesteld. De voorwaarden vind je in dit artikel van de Belastingdienst.

Deze regeling houdt in dat je geen belasting hoeft te betalen over huuropbrengsten. Als je onder de kamerverhuurstelling valt, hoef je inkomen uit huur niet op te geven bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het gaat om een huurovereenkomst kamer incl. een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, energie en servicekosten.