Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verplicht om aan de koper een zaak te geven. De koper moet hiervoor een geldbedrag betalen, de koopsom. De koopovereenkomst kan schriftelijk gesloten, maar ook heel vaak mondeling. Een bijzonder type koopovereenkomst is de consumentenkoop.

Heb je een koopovereenkomst nodig? Je vindt modelcontracten voor verschillende soorten transacties op onze website in de categorie Kopen. Een aanvulling op een koopcontract zijn Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering van Producten. Hierin staan algemene afspraken over onder andere levering, betaling en retourneren. Je voegt deze als bijlage aan het contract toe.