Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met de inning van alimentatie als de alimentatieplichtige weigert om te betalen. Het LBIO int zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Maar alleen als het gaat om een door de rechter vastgestelde alimentatiebijdrage.

Daarnaast kan het LBIO tegen betaling ook een alimentatieberekening maken. Dat doet het LBIO aan de hand van normen die rechters ook gebruiken. Die berekening kan je vervolgens gebruiken om te bekijken of de huidige alimentatie te hoog of te laag is.

Lees meer over het LBIO en onder welke voorwaarden LBIO alimentatie kan innen op www.lbio.nl.

Op onze site staan verschillende documenten met betrekking tot alimentatie. Bijvoorbeeld een gratis voorbeeld brief aan ex herhaald verzoek tot betaling achterstallige alimentatie. Je vindt ze door te zoeken op het woord ‘’alimentatie’’.