Leges

Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst, bijv. voor het verstrekken van bepaalde officiële documenten. Het betalen van deze leges is dan een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de diensten.

Zo moet je voor het opvragen en ontvangen van bepaalde documenten bij de gemeente en het Kadaster leges betalen. Denk aan het aanvragen van huwelijksaktes, BRP uittreksels en identiteitsbewijzen. Als er bij een zaak leges verschuldigd zijn, dan krijg je die doorbelast onder de noemer verschotten.