Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk wordt een authentieke akte genoemd. Notarissen worden benoemd door de koning. In Nederland zijn zij lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en staan onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zij vallen onder het speciale tuchtrecht.