Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte.
De notarissen worden benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ze staan onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De notarissen vallen onder het speciale tuchtrecht voor notarissen.