Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is de overheidsinstantie die beoordeelt of een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd. Zij zijn belast met de vervolging. Medewerkers zijn Officier van Justitie (OvJ). Samen met de rechters vormt het OM de rechterlijke macht. Het OM kan o.a. aan de rechter verzoeken om een rechtspersoon te verbieden en te ontbinden bij strafbare feiten of andere activiteiten in strijd met de openbare orde (normen en waarden in de maatschappij).