Openbaar Ministerie

Logo Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is de overheidsinstantie die beoordeelt of een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd. Het OM is belast met de vervolging. De medewerkers van het OM zijn de Officieren van Justitie (OvJ). Het OM vormt samen met de rechters de rechterlijke macht.

Zo kan het OM aan de rechter verzoeken om een rechtspersoon te verbieden en te ontbinden bij strafbare activiteiten of andere activiteiten in strijd met de openbare orde (normen en waarden in de maatschappij).