Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is een onderdeel van de rechterlijke macht, maar zonder rechtsprekende bevoegdheid. De raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun taak goed vervullen. Het doel is om het gemeenschappelijk belang te vertegenwoordigen. Zij verzorgen ook de automatisering en bibliotheken, toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer. Meer informatie? Ga naar rechtspraak.nl.