Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een vereniging die zich inzet voor vastgoedeigenaren en verhuurders. Eén van de bekendste werkzaamheden is het opstellen van standaard algemene voorwaarden voor huurcontracten. Zij publiceren en actualiseren op regelmatige basis de ROZ-modellen. Lees meer op roz.nl en download de basismodellen.