Rekening-courant

Een rekening-courant is een begrip uit het ondernemingsrecht. Je gebruikt het woord ook voor een normale bankrekening bij een bank. Bij een onderneming is een rekening-courant een grootboekrekening in de boekhouding. Hierop boek je bedragen die tijdelijk met een vaste partij wisselen. De Belasting vereist dat hier een rekening-courant overeenkomst aan ten grondslag ligt.