Rekening-courant

Een rekening-courant is een begrip uit het ondernemingsrecht. Je gebruikt het woord ook voor een normale bankrekening bij een bank. Bij een onderneming is een rekening-courant een grootboekrekening in de boekhouding. Hierop boek je bedragen die tijdelijk met een vaste partij wisselen.

Voorbeeld rekening-courant

Bijvoorbeeld de directeur die geld voorschiet voor het bedrijf, of het bedrijf dat een bedrag voor de directeur betaalt. Deze bedragen worden regelmatig onderling weer afgelost. Je gebruikt de rekening courant ook voor de verhouding tussen verschillende bedrijven die onderling verbonden zijn. Dus tussen de holding en de dochtermaatschappijen bestaat een dergelijke verhouding. Ook tussen verschillende dochters. Rente bereken je in principe eenmaal per jaar over het gemiddelde saldo over het boekjaar.