Verhuisvergoeding

Wonen huren verhuizen

De verhuisvergoeding of verhuiskostenvergoeding is een vergoeding waar een huurder recht op heeft als hij of zij moet verhuizen. De verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten. De verhuiskostenvergoeding is wettelijk verplicht (dwingend recht).

De verhuurder moet de verhuisvergoeding als de verhuurder de woning sloopt of renoveert. Dit geldt bij huur van zelfstandige woonruimte. Maar in andere gevallen kan de rechter op verzoek van de huurder de verhuurder veroordelen tot betaling van een verhuiskostenvergoeding.

Een verhuiskostenvergoeding kan een bedrag of een andere soort vergoeding zijn. Bijvoorbeeld het regelen van de verhuizing of het laten schilderen van de nieuwe woning. Dit kan je verder regelen in het huurcontract.

Hoogte verhuisvergoeding

De hoogte van de vergoeding ligt aan de woonruimte en de verhuisdatum. De minimumbijdrage wijzigt jaarlijks op 1 maart via de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Op www.rijksoverheid.nl staat een handig overzicht wanneer een huurder recht heeft op een verhuiskostenvergoeding en hoe hoog die is.