Verklaring Omtrent Gedrag

hamer notulen

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies geeft de VOG aan of je daarvoor mogelijk niet in aanmerking kan komen.

Zo kan je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor seksueel misbruik van minderjarigen hebt. Maar je krijgt in dat geval wel een VOG als je veroordeeld ben voor dronken rijden. De veroordeling moet dus in verband staan met de functie.


Een VOG vraagt de organisatie die deze van jou verlangt aan met een speciaal formulier bij de overheidsinstantie Justis.