Wet arbeid en zorg

wetboek

De Wet arbeid en zorg is een bundeling van alle zorgmogelijkheden die we in Nederland kennen. Denk aan zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en zorgverlof. Het is een reeks rechten op verlof en doorbetaling.