Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg is een bundeling van alle zorgmogelijkheden die we in Nederland kennen. Hieronder vallen het zwangerschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof en zorgverlof. Het is een reeks rechten op verlof en doorbetaling.