Wet bestuurdersaansprakelijkheid

De WBA heet voluit Wet bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Die regelt in welke gevallen een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk is. Het gaat hier om wanbestuur in het zicht van een faillissement. Het kan ook gaan om het zodanig slecht besturen van een onderneming dat die failliet gaat. Onderdeel van Boek 2 van het BW, art. 248.