Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken (voorheen Wet Aanpassing Arbeidsduur) biedt de mogelijkheid voor werknemers om minder of meer arbeidsuren te maken. Werknemers die minimaal één jaar in dienst zijn kunnen een verzoek indienen. Werkgevers kunnen dit verzoek alleen in bijzondere gevallen weigeren. Op onze website kun je een verzoek minder werken en meer werken downloaden.