Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid regelt het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werken. Ziet specifiek dus op arbeid. Zoals onderscheid in beloning, carrièrekansen en dergelijke. De wet is in 2003 in werking getreden.