Wet ketenaansprakelijkheid

De wet ketenaansprakelijkheid is een regeling waardoor het minder eenvoudig is om te frauderen met premieafdracht en belastingen. Alle partijen in de keten van opdrachtgever tot en met tussenpersonen zoals uitzendbureaus zijn aansprakelijk voor het correct afdragen van premies en belastingen. De wet is onderdeel van de Invorderingswet.