Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is een Nederlandse wet die het minimumloon regelt en kent ook een minimale vakantietoeslag. De wet is in 1968 ingevoerd. Bedragen worden vastgesteld door de minister. Normbedragen worden ieder jaar hier gepubliceerd. Deze zijn belangrijk, omdat ook andere wettelijke normen hieraan gekoppeld zijn.