Wet op de huurcommissies

De Wet op de huurcommissies regelde onder andere de organisatie, bevoegdheden en taken van de huurcommissies. Ook regelde deze wet hoe de procedure bij een huurcommissie moest verlopen. Deze wet is in 2003 vervallen. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is hiervoor in de plaats gekomen.