Wet op het notarisambt

De Wet op het notarisambt is de officiële naam voor de Notariswet. In deze wet staan regels waar notarissen zich aan moeten houden, zoals toezichtregels en regels over het maken van aktes. Naast de wet zijn notarissen ook gebonden aan de afspraken van de Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat (KNB).