Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur 1991 regelt de openbaarmaking van overheidsinformatie. Het uitgangspunt is dat alle informatie van de overheid openbaar is. Geheimhouding van stukken is de uitzondering. Je hebt recht op overheidsinformatie. Iedere burger kan met een beroep op de WOB overheidsdocumenten opvragen. Dat opvragen noem je ook wel wobben. Het wordt ook misbruikt door mensen die de overheid willen saboteren. Download onze modelbrief Woo-verzoek.