Wet schuldsanering natuurlijke personen

In de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is de schuldsanering geregeld. Zoals de naam al aangeeft, geldt deze alleen voor natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed), dus niet voor rechtspersonen. De regeling staat open voor mensen met grote schulden. Door enkele jaren in de WSNP te gaan kunnen zij van hun schulden afkomen, ze moeten die jaren dan wel van heel weinig geld leven.

De WSNP is eigenlijk geen aparte wet, maar een regeling die is opgenomen in de derde titel van de Faillissementswet. Als je meer te weten wilt komen, kijk dan op bureauwsnp.nl.