Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een wet uit 2015 die een groot aantal andere wetten heeft gewijzigd. Met de nieuwe wet kwamen nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en ontslagvergoedingen. Ook belangrijk waren wijzigingen over proeftijden en de manier van aanzeggen van ontslag. Onder andere het BBA is hiermee voor een groot deel vervallen.