Wet werk en zekerheid

wetboek

De Wet werk en zekerheid de WWZ is een wet uit 2015 die een groot aantal andere wetten heeft gewijzigd. Met de nieuwe wet kwamen nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en ontslagvergoedingen. Ook belangrijk waren regels over proeftijden en de manier van het aanzeggen van ontslag. Onder andere het BBA is hiermee voor een groot deel vervallen.