Wethouder

Een wethouder is een politicus die verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsterrein binnen een gemeente. Zo’n beleidsterrein wordt een portefeuille genoemd. Denk bijv. aan financiën en volkshuisvesting. Elke gemeente heeft minimaal twee wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van B&W. In principe worden zij voor vier jaar benoemd. Hun termijn is dan gelijk met die van de gemeenteraad.