Wwft

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Zakelijke en financiële dienstverleners zijn gebonden hieraan. Zo moeten notarissen, advocaten en banken melding maken van ongebruikelijke geldtransacties. Dit heet de meldingsplicht. Bijvoorbeeld bij de (ver)koop van onroerend goed, het oprichten van een rechtspersoon of de (ver)koop van een onderneming.

Verder moeten deze partijen de identiteit van cliënten controleren met een geldig identiteitsbewijs en onderzoek verrichten als dat nodig is.