Zelfstandige zonder personeel ZZP

Een Zelfstandige zonder personeel, een ZZP-er is begrip dat ziet op een veelheid aan ondernemers. De ZZP-er kan een eenmanszaak hebben, lid zijn van een ZZP-coöperatie of zelfs werkzaam zijn vanuit een VOF.

Kenmerkend is dat zij geen personeel hebben en verschillende opdrachtgevers hebben. Vroeger noemde je dit ook wel free-lancers. Belangrijk is dat de ZZP-er ook aan kan tonen dat er geen verkapt dienstverband, dus een arbeidsovereenkomst is.