Toont alle 5 resultaten

Afstand van Pandrecht

12,95

Een akte of overeenkomst waarbij de pandhouder verklaart verder af te zien van zijn pandrecht. Met dit document is de pandgever dus weer vrij en volledig eigenaar van zijn goederen of ander onderpand. Geeft duidelijk aan tot wanneer het verpande in onderpand was.

Pandakte

12,95

Akte waarbij de pandgever roerende zaken, toekomstige vorderingen, aandelen of andere zaken in pand geeft. Met deze pandakte heeft de pandhouder een sterke positie. Je hebt de keuze uit 13 modellen. Let op: een akte moet altijd worden voorzien van algemene voorwaarden die je apart bij ons kunt bestellen.

Algemene Voorwaarden van Verpanding

28,95

Iedere pandakte op onze website verwijst naar deze algemene voorwaarden van verpanding. In deze voorwaarden staat een uitgebreide reeks bepalingen die je nodig hebt om het pandrecht uit te kunnen voeren. Denk bijv. aan het recht op inzage in de administratie van de pandgever. Je hebt deze dus altijd nodig.

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

24,95

Financial leaseovereenkomst waarbij lessee voorafgaand al eigenaar is van het object.

Brief aan Curator Inroepen Pandrecht

2,49

Modelbrief aan de curator waarbij je jouw pandrecht inroept. Jouw debiteur is failliet gegaan. Jij had een pandrecht op een onderpand dat nu in de boedel zit. Jij eist dat onderpand nu op bij de curator.